policjant

Szukając interesującego pomysłu na zawód, warto przemyśleć wstąpienie do służb mundurowych, a szczególnie policji. To zdecydowanie nienudna, odpowiedzialna i zróżnicowana praca, która na pewno przyniesie satysfakcję wielu osobom, nieraz stanowiąc wstęp do kariery na wyższych szczeblach. Jakie są testy do policji, na co trzeba się przygotować i jak przebiega rekrutacja?

Jakie są wymagania, żeby zostać policjantem?

Chętni do zostania policjantami muszą spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim kandydat powinien mieć polskie obywatelstwo oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Musi także mieć nieposzlakowaną opinię i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo (w tym skarbowe).

Kolejnym wymaganiem jest dobry stan zdrowia – zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej. Osoba chętna na wspomniane stanowisko powinna także korzystać z pełni praw publicznych. Rekruter na rozmowie sprawdzi również uregulowanie stosunku do służby wojskowej oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania kraju.

Chcąc zostać policjantem, warto zastanowić się, czy odnajdziesz się w tej branży. Bardzo przydatne (także w procesie rekrutacji) są pewne cechy i umiejętności. Chodzi o sprawność fizyczną, refleks, stabilność emocjonalną, umiejętność zachowania tajemnicy służbowej, empatię, umiejętności komunikacyjne czy zdolność dopasowania się do sytuacji.

Przydatne są także myślenie analityczne, wzbudzanie zaufania u rozmówców czy zdolność pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej. Przed wstąpieniem do policji warto również uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rekrutacja do służby – testy do policji z odpowiedziami

Początkową fazą faktycznej rekrutacji jest przeprowadzenie testu. Dzięki temu kandydat dowie się, na jakim poziomie utrzymuje się jego aktualna wiedza na temat prawa w Polsce. To 40 pytań, które w dużej mierze bazują na konstytucji czy ustawie o policji.

Warto wspomnieć, że naprawdę warto przygotować się przed rekrutacją – to klucz zarówno do owocnego przejścia procesu, jak i bezpieczeństwa oraz redukcji stresu. W internecie można znaleźć liczne testy do policji z odpowiedziami, które pomogą kandydatom przygotować się lepiej do przyszłej pracy. Ponadto pokażą, jak w praktyce wyglądają egzaminy stosowane w ramach prawdziwej rekrutacji.

Test sprawności fizycznej

Testy do policji mają również aspekt fizyczny – każdy kandydat musi przejść sprawdzian kondycyjny. To przede wszystkim tor przeszkód, na którego pokonanie przeznaczono poniżej 2 minut. W przeciwnym wypadku rekrutacja kończy się niepowodzeniem. Warto wspomnieć, że punkty oraz normy czasowe są takie same zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Test psychologiczny

Policjant nie może być niestabilny psychicznie, ponieważ będzie miał do czynienia ze stresującymi sytuacjami. Psychologiczne testy do policji to rozmowy z psychologiem, badanie przed komputerem i podsumowanie eksperta.

Testy do policji – rozmowa rekrutacyjna i komisja lekarska

Ostatnimi etapami są rozmowa rekrutacyjna i komisja lekarska. Do policji dostaną się te osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z poprzednich testów oraz przejdą pomyślnie również ten etap.