Rokrocznie na rynku obserwuje się tendencję wzrostową w liczbie firm, które chcąc podnieść jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, wykazują starania w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów pokazania, że dane przedsiębiorstwo przywiązuje wagę do prowadzenia polityki w zgodzie z zasadami ekologii, jest wdrożenie normy ISO 14001. Pozwala ona zminimalizować negatywny wpływ działalności na środowisko, co w dzisiejszym świecie uznaje się za jedną z priorytetowych kwestii przy prowadzeniu firmy. Z tego względu warto wiedzieć, w jaki sposób można uzyskać certyfikację ISO 14001.

Audyt ISO 14001 – czym jest?

Certyfikacja systemu zarządzenia środowiskowego, jaką wprowadza norma ISO 14001, obejmuje wszystkie wymagania, które dana firma ma obowiązek spełnić, aby podejmowane przez nią działania wspomagały ochronę środowiska, zapobiegały zanieczyszczeniom, a jednocześnie uwzględniały potrzeby społeczno-ekonomiczne. Norma pozwala na skuteczne osiąganie celów i założeń strategicznych zgodnie z zasadami ekologii. Wdrażanie ISO 14001 niesie za sobą wiele korzyści ekonomicznych i społecznych dla przedsiębiorstwa każdego rodzaju. Firmy, które posiadają audyt środowiskowy, zyskują lepszy dostęp do rozmaitych programów i grantów, za pomocą których mogą uzyskać dofinansowania dla projektów lub badań z zakresu systemów zarządzania środowiskowego. ISO 14001 zwiększa również szanse na pozytywny wynik przetargów finansowanych ze środków lokalnych oraz unijnych, co ułatwia zdobywanie przez przedsiębiorstwo niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń.

Wdrażanie ISO 14001 – optymalizacja działań każdej organizacji

Przedsiębiorstwa, które decydują się na wdrożenie audytu ISO 14001, mogą skuteczniej zapobiegać wszelkim niezgodnościom środowiskowym, które w dłuższej perspektywie mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe organizacji. Stąd wiele firm decyduje się na wdrożenie normy w celu uniknięcia niekorzystnych konsekwencji ekonomicznych, które musiałyby ponieść w przypadku niespełnienia wymagań z zakresu zarządzania środowiskowego. ISO 14001 pozwala na znaczną redukcję kosztów związanych z usuwaniem zanieczyszczeń przemysłowych i odpadów, zużyciem energii, surowców naturalnych czy korzystaniem z różnych zasobów środowiska.

Normę ISO 14001 ze względu na jej uniwersalny zakres można wdrożyć we wszystkim przedsiębiorstwach i branżach.  Z uwagi na jej ekologiczny wymiar zdobycie audytu jest zalecane nie tylko małym i średnim przedsiębiorstwom, ale także międzynarodowym korporacjom. W wymiarze globalnym norma zwiększa potencjał marketingowy firmy na rynku, przyciąga większą liczbę klientów i kontrahentów oraz poprawia wizerunek i renomę organizacji na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Jak wdrożyć ISO 14001 – profesjonalny audyt i szkolenia

Firma AGM Konsulting oferuje kompleksowe usługi w ramach wdrażania systemu ISO w małych oraz większych przedsiębiorstwach. W celu uzyskania certyfikacji zarządzania środowiskowego ISO 14001 spółka planuje szczegółową strategię wdrożenia, następnie monitoruje wprowadzenie zmian oraz przeprowadza wstępny audyt. Wieloletnie doświadczenie, jakim dysponuje AGM Konsulting, pozwala na opracowanie projektu wdrożeniowego, który jest jak najbardziej skrojony na potrzeby i specyfikę Twojej działalności. Co więcej, specjaliści AGM w ramach przygotowania do przyjęcia certyfikacji przez firmę oferują także niezbędne szkolenia, które pozwalają wszystkim pracownikom i menadżerom na poszerzenie wiedzy dotyczącej zakresu i wpływu ISO 14001, aby jej wdrożenie było dla wszystkich zrozumiałe oraz przebiegło zgodnie z zaplanowaną strategią. Wykwalifikowani fachowcy AGM Konsulting dysponują specjalistyczną wiedzą, dlatego pomogą Ci w sprawnym i kompleksowym wdrożeniu normy środowiskowej ISO 14001, gwarantując 100% skuteczności projektu wdrożeniowego. Uzyskana w ten sposób certyfikacja sprawi, że polityka Twojej firmy będzie w pełni zgodna z literą prawa oraz z obowiązującymi normami środowiskowymi, jakie panują w Unii Europejskiej.