W wyniku prac przemysłowych powstaje wiele zanieczyszczeń i odpadów, w tym także pyły. Natężenie pyłów w miejscu pracy ma wpływ na komfort, ale także zdrowie, a nawet życie pracowników. W skrajnych przypadkach mieszanina pyłów z powietrzem może doprowadzić do podpaleń czy wybuchów. Proces odpylania przemysłowego pozwala na usunięcie pyłów z powietrza, co przekłada się na większe bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Korzyści odpylania przemysłowego

Odpylanie przemysłowe to proces, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie każdego zakładu przemysłowego. Przede wszystkim przekłada się na bezpieczeństwo pracowników – minimalizuje ryzyko wybuchu. Oczyszczone z pyłów powietrze, to także większy komfort u osób zatrudnionych, który z kolei wiąże się z większą wydajnością i zaangażowaniem w pracę. Dbanie o lepszą jakość powietrza jest działaniem proekologicznym, o którym szczególnie należy pamiętać w obecnych czasach. Wiele przedsiębiorstw wdraża procesy, które na celu mają przyczynić się środowisku, dlatego zadbania o mniejszą emisję odpadów już na poziomie produkcji wpisuje się doskonale w zasady eko świadomości. Ponadto, proces odpylania przemysłowego, jest przede wszystkim niezwykle skuteczny z uwagi na duże dostosowanie do indywidualnych potrzeb zakładu. Chcąc więc wymienić najważniejsze zalety odpylania przemysłowego, należy pamiętać, że metoda ta:

 • zapewnia bezpieczeństwo pracowników,
 • przekłada się na komfort w miejscu pracy,
 • charakteryzuje się dużą skutecznością,
 • jest działaniem proekologicznym.

Jak działa odpylanie przemysłowe?

Omawiając to, jak działa odpylanie przemysłowe, należy zacząć od tego, że jest to proces dopasowany do konkretnego przypadku. W zależności od zakładu i odpadów, jakie generuje on podczas prac produkcyjnych, dobiera się różne filtry. Wśród filtrów i rozwiązań wykorzystywanych do odpylania przemysłowego, wyróżnia się między innymi:

 • filtry patronowe,
 • filtry workowe,
 • filtry mgły olejowej,
 • filtry cyklonowe,
 • filtry elektrostatyczne,
 • filtry mokre,
 • wentylacje różnego rodzaju,
 • aparaty absorpcyjne (absorbery, płuczki, skrubery).

Przez proces odpylania przemysłowego rozumie się montaż instalacji, której składowe dostosowane są do zanieczyszczeń występujących w konkretnym zakładzie produkcyjnym. Wyróżnić można wentylację punktową oraz wentylację strefową.

Na wentylację punktową składają się elementy, takie jak odciągi miejscowe, ssawy stanowiskowe, okapy, ramiona odciągowe i wyciągi spawalnicze. Jako że są one zlokalizowane przy konkretnym stanowisku pracy, cechują się szczególnie dużą efektywnością i usuwają zanieczyszczenia praktycznie od razu po ich emisji.

Wentylacje strefową wykorzystuje się zwykle w przypadkach, w których zastosowanie wentylacji punktowej nie jest możliwe lub jej efekty, nie byłyby wystarczająco zadowalające. Takie rozwiązanie nazywa się częściej metodą Push-Pull, która pozwala na usuwanie zanieczyszczeń z całego zakładu. System Push-Pull to układ przeciwległych rurociągów – wylotowych i wlotowych, które łączą się z elementami odsysającymi i filtrującymi. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie w zakładach, w których emisja zanieczyszczeń jest na poziomie niskim lub średnim.

W jakich zakładach sprawdzi się odpylanie przemysłowe?

Instalacje do odpylania przemysłowego projektuje się pod konkretny zakład, dlatego w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwe jest dostosowanie odpowiedniego systemu, który pozwoli na oczyszczenie powietrza z powstałych zanieczyszczeń. Niezależnie od wielkości zakładu, istnieje wiele rozwiązań, które sprawdzą się w każdych warunkach, dlatego też proces odpylania przemysłowego może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie:

 • odbywają się procesy spawania,
 • odbywa się plazmowe cięcie metali,
 • wydziela się mgła olejowa,
 • wydzielają się spaliny,
 • wydzielają się pyły (suche i mokre),
 • wydzielają się inne zanieczyszczenia.

Odpylanie przemysłowe to uniwersalny proces usuwania zanieczyszczeń, który może być stosowany np. w przemysłach.:

 • metalurgicznym,
 • hutniczym,
 • budowlanym,
 • chemicznym,
 • spożywczym,
 • farmaceutycznym,
 • drzewnym,
 • tworzyw sztucznych,

Powyższe przykłady stanowią jedynie niektóre z branży, które korzystają z instalacji odpylania przemysłowego. Decydując się na montaż własnego systemu, warto postawić na doświadczenie sprawdzonych dostawców, którzy na pewno pomogą w wyborze najlepszych możliwych rozwiązań.