pogrzeb

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle trudna do przeżycia, a na krewnych spoczywa dodatkowo ciężar zorganizowania pogrzebu. W związku z tym, że jest to bardzo stresujący czas, nietrudno jest zapomnieć o dopełnieniu jakiejś formalności – tych niestety nie brakuje. O czym musimy pamiętać, organizując pogrzeb w Szczecinie?

Karta i akt zgonu – o tym musisz pamiętać organizując pogrzeb w Szczecinie

Dokumentem potwierdzającym, że nastąpiła śmierć danej osoby, jest karta zgonu, którą wystawia szpital, wezwany do domu lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia. Jest on niezbędny do tego, aby móc zlecić usługi pogrzebowe. Po uzyskaniu karty należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Co ważne, dopełnieniem tej formalności powinien się zająć mąż lub żona zmarłego. Jeśli dana osoba nie miała małżonka, taki obowiązek mają kolejno dzieci oraz bliscy krewni. Jeżeli natomiast zgon nastąpił w placówce takiej jak szpital, to właśnie ona zgłasza ten fakt do urzędu. Należy podkreślić, że akt zgonu nie jest wymagany do rozpoczęcia przygotowań do pogrzebu w Szczecinie, jednak obowiązek jego uzyskania jest określony czasowo. Należy to bowiem uczynić w ciągu 72 godzin od śmierci – lub 24, jeśli jej przyczyną była choroba zakaźna.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby zorganizować pogrzeb? Szczecin

Z wybranym zakładem pogrzebowym możemy się skontaktować już na etapie posiadania karty zgonu. Wówczas odbierze on ciało zmarłego, a także poprosi nas o przekazanie takich dokumentów, jak dowód osobisty osoby zmarłej, zaświadczenie o zatrudnieniu lub legitymacja rencisty (bądź emeryta), a także wspomniana karta oraz akt zgonu. Te ostatnie należy również dostarczyć do zarządu cmentarza, na którym będzie pochowany zmarły. To najważniejsze dokumenty, jakie powinniśmy skompletować, aby móc zorganizować pogrzeb w Szczecinie.

W jaki sposób można otrzymać zasiłek? Pogrzeb – Szczecin

Śmierć bliskich osób nierzadko następuje bardzo nagle. W związku z tym zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy przygotowani finansowo na wydatki związane z organizacją pogrzebu w Szczecinie. Zasiłek pogrzebowy przyznawany przez ZUS wynosi 4 tysiące złotych i przysługuje zarówno rodzinie, jak i osobie niespokrewnionej lub placówce, które zorganizowały pochówek. Jeżeli chcemy uzyskać zasiłek, możemy to uczynić nawet do roku od dnia śmierci. Wśród wymaganych dokumentów należy wymienić odpowiedni wniosek, skrócony odpis aktu zgonu, dokument potwierdzający, że zmarły był objęty ubezpieczeniem, a niekiedy również dokument potwierdzający pokrewieństwo. Oprócz tego, aby otrzymać zasiłek, należy przedłożyć oryginalne rachunki związane z organizacją pogrzebu w Szczecinie.

Organizacja pogrzebu – Szczecin

Szczegóły dotyczące organizacji pogrzebu w Szczecinie ustalamy z zakładem pogrzebowym. Mowa tu o między innymi wyborze daty, rodzaju pochówku czy obrządku. Warto również wiedzieć, że możemy upoważnić zakład do reprezentowania nas, dzięki czemu z dopełnienia wielu formalności, takich jak rezerwacja miejsca na pochówek, odciążą nas specjaliści.