O sukcesach zawodowych nauczyciela decydują najczęściej wyniki jego uczniów. Wydawać by się mogło, że to nic trudnego, jednak każdy, kto szedłby tym tokiem myślenia, byłby w błędzie. Większość uczniów – nie wolno generalizować, i należy podkreślić słowo większość – w ogóle nie czyta lektur i mówiąc delikatnie, nie przykłada się do nauki. Co więcej, jeżeli już jest w szkole, to zajmuje się wszystkim poza przyswajaniem wiedzy.

Jak wygląda dzień pracy nauczyciela?

Na pewno nie kończy się na przepracowaniu zaplanowanych lekcji. Edukacja i związana z nią praca nauczyciela to temat rzeka. Nie sposób nawet zasygnalizować wszystkich związanych z nią aspektów, nie mówiąc już o ich wnikliwej analizie. Nieprawdą jest, że nauczyciel pracuje tyle godzin, ile wynosi etat. Niezmiernie rzadko zdarzają się takie tygodnie, gdy nie ma żadnych dodatkowych zajęć. Każdy, kto nie zna specyfiki tego zawodu, ciągle mówi o wakacjach i wolnym czasie. Bez tego żaden nauczyciel nie wytrzymałby ani psychicznego, ani fizycznego obciążenia.

Praca nauczyciela a dodatkowe obowiązki

Szkolenia, konferencje, rady pedagogiczne, spotkania zespołu przedmiotowego, zebrania z rodzicami, wycieczki klasowe, konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne to tylko nieliczne przykłady dodatkowych zajęć, odbywających się kosztem prywatnego czasu nauczycieli. Jeżeli dodać do tego sprawdzanie prac klasowych, kartkówek, zeszytów, to można wręcz mówić o niekończących się obowiązkach. W jaki sposób nauczyciel jest w stanie im podołać? Kosztem snu i rodziny.

Na zakończenie rozważań dotyczących pracy nauczyciela warto postawić pytanie, czy młodzi ludzie powinni decydować się na wybór tego zawodu. Tak, jeżeli będą mieli pełną świadomość, na czym polega praca nauczyciela. Sporadyczne sukcesy i puchary nie równoważą codziennego wysiłku. Tak, ale trzeba wiedzieć, że we współczesnej rzeczywistości „siłaczki” nie mają racji bytu. Trudno byłoby napisać pean o pracy, która nie spotyka się z najmniejszymi chęciami ze strony drugiego podmiotu.