szpital

Zakażenia w szpitalach to bardzo poważny temat. Statystyki pokazują, że większość osób chociaż raz po wizycie w szpitalu doznała jakiegokolwiek zakażenia chorobowego. Jest to o tyle ważny temat, ponieważ szpitale i wszelkie placówki medyczne z założenia mają pomagać i leczyć, a nie dokładać problemów zdrowotnych. Zakażenia w ośrodkach medycznych są nie tylko zmorą dla osób zdrowych, które w nich przebywają, ale także wydłużają proces zdrowienia osób już cierpiących na inne choroby.

Jest to szczególnie uciążliwe również dla personelu medycznego, który w swojej codziennej pracy jest nie tylko narażony na często uciążliwych pacjentów, ale także na wszelkie choroby. Co nie tylko wpływa niekorzystnie na ich stan zdrowia, ale także na ich wydajność w trakcie pracy.

Dlatego też tak bardzo ważna jest profilaktyka i dbanie o to, aby przede wszystkim zapobiegać zakażeniom i przykładać większą wagę do oczyszczania powietrza czy dezynfekcji. Jak zapobiegać zakażeniom w szpitalach? Jak powinna wyglądać profilaktyka?

Przyczyny zakażeń w szpitalach

Zakażenia w szpitalach to bardzo powszechny i poważny temat. Można było to szczególnie zaobserwować w trakcie epidemii Covid-19, kiedy to każdy zarażał się od każdego i dlatego też, w szpitalach szczególnie zwracano uwagę na dezynfekcję. Powszechnie również mówiło się o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, w którym przebywał chory. Dlaczego?

Wyróżniamy dwie główne przyczyny zakażeń. Źródłem może być własna flora bakteryjna chorego, czy też zewnętrzna flora środowiska, w której przebywa dana osoba, a w tym przypadku – w szpitalach. Kiedy do zakażenia dochodzi poprzez florę bakteryjną chorego to mowa tutaj o zdarzeniu, gdy przykładowo w trakcie operacji drobnoustroje zostaną przeniesione w organizmie chorego z jednego miejsca na inne. Natomiast w sytuacji zakażenia zewnętrznego, ze środowiska, mowa tutaj o sytuacji, gdy potencjalny chory zarazi się w trakcie kontaktu z innymi pacjentami, personelem medycznym czy w trakcie kontaktu z nieodpowiednio zdezynfekowanymi urządzeniami medycznymi.

Jest to na tyle poważny temat, gdyż w szpitalach przebywają bardzo różne osoby z różnymi schorzeniami i w takim miejscu bardzo łatwo zarazić się poważnymi bakteriami, grzybami czy wirusami, które mogą powodować np. wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym

Wbrew pozorom temat aseptyki i antyseptyki w medycynie jest dość młodym pojęciem. Przez bardzo długi czas w ogóle nie brano pod uwagę temat dezynfekcji czy dbania o higienę w trakcie zabiegów medycznych, co w dawnych czasach niestety masowo powodowało w najlepszym przypadku powikłania, ale najczęściej prowadziło to do śmierci pacjenta. Dbanie o higienę i zauważenie jak istotna jest profilaktyka zakażeń szpitalnych zrewolucjonizowała medycynę i przyczyniło się do ogromnego postępu w tej dziedzinie.

Podstawowymi metodami zapobiegania zakażeniom szpitalnym jest odpowiednia dezynfekcja i sterylizacja. Dezynfekcja polega na zmniejszeniu niebezpiecznych drobnoustrojów do maksimum. Może być ona stosowana w przypadku np. dezynfekowania powierzchni często dotykanych czy pomieszczeń, w których przebywa spora ilość pacjentów poprzez użycie odpowiednich do tego płynów o np. wysokiej zawartości alkoholu. Z kolei sterylizacja to całkowite wyjałowienie, wyniszczenie wszelkich form życia, które żyją głównie na przyrządach operacyjnych przy pomocy różnych nowoczesnych technologii jak promieniowanie UV.

Kluczową rolę odgrywa tutaj także oczyszczanie powietrza, ponieważ to w powietrzu przemieszcza się większość drobnoustrojów, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, a tym bardziej w szpitalach. Najprostszym sposobem na oczyszczanie powietrza jest po prostu częste wietrzenie. Aktualnie na rynku jest także wiele urządzeń oczyszczających powietrze przy pomocy nowoczesnych technologii.

Profilaktyka i higiena przy zakażeniach szpitalnych

Powyższe sposoby są bardzo istotne przy zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. Jednakże podstawową i najprostszą formą profilaktyki jest po prostu zachowywanie odpowiedniej higieny osobistej oraz częste mycie rąk. Każdego dnia każdy dotyka różne powierzchnie czy przedmioty, a tym samym przemieszcza drobnoustroje z miejsca na miejsce. Dokładne i częste mycie rąk, zwłaszcza po powrocie do domu, to podstawowy i pierwszy krok to odpowiedniej profilaktyki, który każdy powinien stosować. Prawidłowa higiena rąk zwykłym mydłem usuwa bowiem większość drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni dłoni.