Depresja określana jest mianem choroby cywilizacyjnej XXI wieku. Posiada wiele odmian, oraz dopasowanych do nich odpowiednich sposobów terapii. Jednym z rodzajów depresji jest depresja lękowa. Czym jest ten rodzaj choroby oraz jak ją leczyć? Depresja lękowa, inaczej mówiąc, agitowana jest ciężkim schorzeniem afektywnym. Pacjenci, których dotknęła ta choroba, odczuwają nieustające poczucie niebezpieczeństwa oraz silne napięcie, które może doprowadzić do pojawienia się myśli samobójczych. Ważne jest, iż depresja lękowa jest innym schorzeniem niż nerwica lękowa i nie należy ich mylić.

Co to jest depresja lękowa?

Depresja lękowa jest bardzo ciężką w przebiegu chorobą afektywną. Pacjenci, którzy cierpią na ten rodzaj depresji, przeżywają nieustające poczucie spływającego na nich zagrożenia. Silne stany lękowe towarzyszące chorobie występują w każdym wymiarze życia: psychicznym, behawioralnym oraz somatycznym. Najtrudniejszym objawem depresji agitowanej jest chęć wyzwolenia się pacjenta z obecnego stanu psychicznego, co w konsekwencji sprawia, iż pojawiają się myśli samobójcze. Szybkie rozpoznanie choroby i włączenie do terapii leczenia farmakologicznego jest kluczowe w wyjściu z depresji.
Pacjent z zaburzeniami afektywnymi często przeżywa lęk, który dodatkowo miesza się z objawami depresji. Osoba może mieć poczucie obniżonego nastroju, takie jak smutek, brak poczucia własnej wartości, które dodatkowo mieszają się z nieuzasadnionym lękiem. Dodatkowo ważnym aspektem są nawroty choroby. Często nagły atak lęku, na przykład atak paniki przyczynia się do uruchomienia zalążka depresyjnego. Istotna jest szybka reakcja pacjenta lub jego otoczenia. Wdrożona w szybkim czasie terapia oraz farmakoterapia pomogą zahamować rozwój choroby, oraz nie dopuszczą do jej rozwijania.
Trudną postacią depresji jest tak zwana depresja maskowana. W takim przypadku zaburzenia lękowe są swoistą maską dla depresji, skutecznie maskując jej objawy. Taka sytuacja znacznie utrudnia jej rozpoznanie i nie daje szansy na skuteczne leczenie.

Objawy depresji lękowej

Warto wiedzieć, iż osoba borykająca się z depresją lękową nie jest w stanie funkcjonować normalnie. Jest to bardzo trudna choroba, która blokuje chorego przed światem, własnym rozwojem oraz innymi ludźmi. Depresja lękowa posiada odmienne objawy do tradycyjnie znanej postaci depresji, czyli depresji endogennej. Najbardziej charakterystycznym objawem jest silny, nieustający lęk, który towarzyszy osobie chorej przez cały czas. Dodatkowo pacjenta charakteryzuje silne pobudzenie emocjonalne, które miesza się z ruchliwością. Nadpobudliwość ruchowa doprowadza do niemożności usiedzenia w jednym miejscu. Dodatkowo chory cierpi na bezsenność, co w konsekwencji daje chroniczne zmęczenie i niewyspanie. Poczucie beznadziei i ulatywanie myśli również są charakterystyczne dla tego schorzenia. Ostatecznie u pacjenta pojawiają się myśli samobójcze. Występują, ponieważ osoba chora nie chce dłużej tkwić w takim stanie psychicznym i pragnie się z niego uwolnić.
Oprócz zaburzeń lekowych pacjent doświadcza również okresowych stanów depresyjnych. Osobę chorą męczy przewlekły smutek i obniżony nastrój. Brak poczucia własnej wartości, brak efektywności działania oraz brak chęci do życia również cechują depresję lękową.

Jak leczyć depresję lękową?

Jak wyleczyć depresję lękową? Leczenie depresji lękowej jest niezwykle trudne i wymaga solidnego zaangażowania pacjenta i specjalisty. Leczenie zaburzeń lękowych o charakterze depresyjnym lekami na depresję nie przynosi pożądanych efektów. Obecnie jedną ze skuteczniejszych sposobów leczenia depresji lękowej jest połączenie farmakoterapii z psychoterapią.
Leczenie depresji lękowej polega na stosowaniu leków przeciwpsychotycznych. Dzięki temu myśli pacjenta zostają uspokojone, a osoba chora może podjąć efektywną psychoterapię. Najskuteczniejsze działanie posiada psychoterapia psychodynamiczna i behawioralno – poznawcza. Obie terapie pozwalają pacjentowi na poznanie siebie oraz skonfrontowanie się ze swoimi problemami.
Warto pamiętać, iż depresja lękowa jest bardzo trudną w przebiegu chorobą. Szybsze rozpoczęcie leczenia przez osobę chorą, pozwala na całkowite wyleczenie i powrót do normalnego życia.